NINs verksamhet     Beståndskatalog     Råd i arkivfrågor     Medlemskap     Kontakt     Länkar     Sök     Projekt     Nyheter

Välkommen till Näringslivsarkiv i Norrland - NIN

Näringslivsarkiv i Norrland - NIN är en ideell förening och en arkivinstutiotion som hjälper norrländska företag i arkivfrågor, samt tar hand om arkivdeponier från ca 600 olika företagsarkiv. Vårt uppdrag är att bevara, tillgängliggöra och tillhandahålla historisk dokumentation från norrländska företag och från norrländskt näringsliv. Verksamheten startade 1985 i Arkivhuset i Härnösand. Sommaren 2004 flyttade vi till nya lokaler på Kusthöjden och det som kom att bli Arkivcentrum Nord. Kusthöjden är det som tidigare var KA5 och de byggnader som Arkivcentrum Nord består av användes ursprungligen av försvarsmakten.

Hos oss kan du:

  • Deponera ditt företagsarkiv i moderna och säkra arkivlokaler till låga kostnader
  • Ställa frågor om arkivskötsel, arkivförvaring och gallring
  • Få hjälp med att ordna, förteckna och gallra arkiv
  • Forska på 500 års företagshistoria i vår forskarsal

På Arkivcentrum Nord delar NIN lokaler med Landsarkivet i Härnösand, Härnösands kommunarkiv, Föreningsarkivet Västernorrland och Bolagsverket. Tillsammans förfogar vi över ca 70000 hyllmeter arkivhandlingar, och i vår gemensamma forskarsal är det möjligt att ta del av handlingar från praktiskt taget alla samhällssektorer!

Besöksadress: Kusthöjden, Byggnad 46, Härnösand
Postadress: Box 161, 871 24 Härnösand
Telefon: 010-476 81 00, e
-post:
daniel.nordin@nin.nu

 


© 2007 NIN-Näringslivsarkiv i Norrland  Webbredaktör: Daniel Nordin